l'Albiol Informa
La brigada municipal de l’Ajuntament de l’Albiol es reforça, temporalment, amb una persona que durà a terme treballs en benefici de la comunitat . Cal recordar que l’Ajuntament de l’Albiol té un conveni amb el departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya que permet als ciutadans fer tasques comunitàries que substitueixen les mesures penitenciàries. Aquests serveis, establerts pel jutge en funció de cada cas, consisteixen en l’obligació de la persona penada d’exercir una activitat no retribuïda d’utilitat pública i/o interès social amb la finalitat de servir de reparació a la comunitat per la infracció comesa. Els treballs en benefici de la comunitat no es poden imposar sense el consentiment de la persona penada. Aquesta mesura pretén que la persona infractora repari simbòlicament el dany ocasionat a la comunitat, que es responsabilitzi de les seves accions i les pugui confrontar amb la resposta penal.
Info General 20-Agosto-2020 09:10