l'Albiol Informa
El ple de l’Ajuntament de l’Albiol ha aprovat la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici de l’any 2021. La proposta contempla un increment del 5% de l’Impost de Béns Immobles (IBI) urbà i de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (ITVM). Tot i aquest ajust, cal destacar que els tipus de gravamen fixats tant per l’IBI com per l’IVTM continuen sent baixos en relació amb els que preveu la normativa i també respecte els altres municipis de l’entorn. En aquest sentit, l’Impost de Béns Immobles queda en un 0,65%, molt per sota del tipus establert l’any 2012 que era del 0,76 %. Quant a l’IVTM, el tipus de gravamen pot d’anar de l’1 al 2%, en el cas de l’Albiol s’ha aprovat un tipus impositiu de l’ 1,49%, lluny del màxim possible. Convé recordar que aquesta modificació fiscal és necessària per complir amb el Pla Econòmic Financer (PEF) aprovat per l’Ajuntament de l’Albiol. que marca les pautes per tornar a disposar d’un pressupost municipal equilibrat i que respecti el marc legal vigent.
Info General 13-Octubre-2020 10:26