l'Albiol Informa
El ple de l’Ajuntament de l’Albiol ha aprovat la cessió en comodat del fons documental municipal, fins l’any 1940, a l’Arxiu Comarcal del Baix Camp ubicat a Reus. L’objectiu d’aquest acord és garantir la conservació d’aquesta documentació i fer-la accessible als investigadors. El Consell Comarcal del Baix Camp està d’acord a rebre-la, en representació de la Generalitat de Catalunya. Aquest acord també autoritza l’Arxiu Comarcal a inventariar el patrimoni del fons de documents de l’àmbit judicial del consistori albiolenc. En aquest cas, aquests treballs es duran a terme si la Diputació de Tarragona atorga la subvenció sol·licitada amb aquesta finalitat al Consell Comarcal del Baix Camp.
Info General 26-Octubre-2020 15:10