l'Albiol Informa
La brigada municipal de l’Ajuntament de l’Albiol ha condicionat els escocells dels arbres de la carretera d’accés a Les Masies Catalanes (TV 7046- b). En aquesta avinguda d’entrada a la urbanització, també s’ha arranjat i posat a punt el sistema de reg de l’arbrat, per abastir-lo d’aigua periòdicament, amb regularitat. Altres treballs duts a terme en aquesta via, molt utilitzada per la ciutadania per anar a caminar i per practicar esport, han consistit en l’esporgat de l’oliver que hi ha a la rotonda i en la retirada dels arbres morts o malmesos per conductes incíviques.
Info General 19-Noviembre-2020 09:29