l'Albiol Informa

El ple de l’Ajuntament de l’Albiol, celebrat el passat 30 de desembre, ha aprovat dos acords que permetran resoldre els usos de l’entorn de Villa Urrutia.


Per un costat, s’ha aprovat un conveni entre l’ajuntament de Albiol i l’Albiol Residencial SL, empresa propietària de Villa Urrutia, que desencalla el litigi entre ambdues parts.


El segon acord, complementari a l’anterior i també aprovat en sessió plenària, permet modificar les normes subsidiàries de planejament municipal que regeixen aquesta zona. De fet, els serveis tècnics que l’Ajuntament de L’Albiol té contractats amb el Consell Comarcal del Baix Camp han estat els encarregats de redactar aquesta proposta que establirà una nova regulació a la denominada zona club de copropietaris Villa Urrutia.


Amb aquesta modificació es garanteix que Villa Urrutia, com a Bé Cultural d’Interès Local, estigui protegida i pugui ser restaurada per encabir algun dels usos admesos en el nou acord.


Aquest proposta haurà de rebre el vist i plau de la Comissió d’Urbanisme de Tarragona ja que sense la seva autorització no es podrà avançar en la nova regulació aprovada en el ple de l’Albiol.

Info General 19-Enero-2021 07:57