l'Albiol Informa

El passat 1 de gener va entrar en funcionament l’agrupació de secretaries de jutjats de pau nº 69 , amb seu a la Selva del Camp i formada per les secretaries dels jutjats de pau de L’Albiol, Almoster i Castellvell del Camp.

A inicis d’any aquesta agrupació ja s’ha posat en marxa, assignant a la mateixa un secretari judicial així com un altre funcionari com a suport administratiu. També el Departament de Justícia te previst dotar d’un cotxe la nova agrupació, a efectes de que el personal pugui agilitzar las diligencies dels jutjats de pau on esta assignat.

Des de l'Ajuntament de l'Albiol s'informarà, en propers comunicats, en relació amb les tasques d’aquesta agrupació per als veïns i veïnes del municipi.

Info General 20-Enero-2021 09:17