l'Albiol Informa

El govern de la Generalitat i els ajuntaments han adoptat un conjunt de mesures per assegurar al màxim la seguretat dels electors en les eleccions de 14 de febrer i garantir el dret a vot.


D’aquesta manera, s’ha treballar perquè anar a votar el 14 de febrer sigui tan segur com anar a l'escola o a comprar. Les principals accions són:

El local es desinfecta abans, durant i després de la jornada

Els votants fan cua al carrer

El local està ventilat constantment

Circuits diferenciats d'entrada i sortida dels col·legis electorals

Hi haurà gel hidroalcohòlic i guants

Les meses estaran separades per 2 metres

Es mantindrà la distància a l’hora de mostrar el DNI

Franges horàries de votació:

—La primera serà de 9.00 a 12.00 per a les persones de risc.

—La segona, de 12.00 a 19.00, per a les persones sense risc.

—La darrera hora, de 19.00 a 20.00, per als contagiats i contactes estrets, que s’allargarà fins al tancament dels col·legis.
Info General 13-Febrero-2021 17:43