l'Albiol Informa

El col·legi electoral de l’Albiol, ubicat a les oficines municipals de les Masies Catalanes, ha constituït les meses electorals sense incidències destacables.


Convé recordar que el govern de la Generalitat i els ajuntaments han adoptat un conjunt de mesures per garantir al màxim la seguretat dels ciutadans en les eleccions d’aquest 14 de febrer com, per exemple:

El local es desinfecta abans, durant i després de la jornada

Els votants fan cua al carrer

El local està ventilat constantment

Circuits diferenciats d'entrada i sortida dels col·legis electorals

Hi ha gel hidroalcohòlic i guants

Les meses estaran separades per 2 metres

Es mantindrà la distància a l’hora de mostrar el DNI

Hi ha Franges horàries de votació:

—La primera és de 9.00 a 12.00 per a les persones de risc.

—La segona, de 12.00 a 19.00, per a les persones sense risc.

—La darrera hora, de 19.00 a 20.00, per als contagiats i contactes estrets, que s’allargarà fins al tancament dels col·legis.


Archivos adjuntos:
Info General 14-Febrero-2021 11:35