l'Albiol Informa

L’Ajuntament de l’Albiol recorda que la llei exigeix tenir l'animal censat i amb el xip posat. En aquest sentit, l'Ajuntament disposa d'un cens de gossos, en el qual és obligatori inscriure l'animal un cop a la vida. En adquirir un nou animal, el propietari s'ha d'adreçar a l'Ajuntament per donar-lo d'alta. Quan l'animal causa baixa també ho ha de comunicar.


De fet, l’ordenança que regula la tinença d’animals de companyia contempla una sèrie de sancions per aquelles persones que incompleixin amb la normativa. Algunes de les fraccions més habituals són, per exemple, deixar els gossos sols pel carrer o no recollir les defecacions de l’animal, sobretot, en aquells espais de trànsit o esbarjo de la ciutadania.

Segons recull l’ordenança, les infraccions lleus seran sancionades amb multa de fins a 66,38 euros, les greus amb multa de fins a 132,75 euros i les molt greus amb multa de fins a 165,94 euros. Algunes de les situacions sancionables són:

·         No vacunar l’animal

·         No censar els gossos

·         No comunicació de la mort, desaparició o transferència de l’animal

·         Mantenir els animals en condicions higienicosanitàries no adequades

·         Maltractar els animals

·         Abandonar-los

·         No alimentar-los

·         No portar corretja ni collar amb la xapa numerada del cens, a la via pública

·         Que els gossos perillosos no duguin morrió

·         Embrutar les vies públiques i qualsevol lloc destinat al trànsit o

esbarjo dels ciutadans amb deposicions fecals dels gossos
Info General 18-Febrero-2021 09:33