l'Albiol Informa

L’Ajuntament de l’Albiol ha aprovat, en sessió plenària, que el terme municipal formi part de l’ampliació de l’àrea d’influència del punt de referència del Parc Natural de la Serra del Montsant. Aquest acord suposa que l’Albiol sigui classificat com a zona de màxima protecció envers la contaminació lumínica (E1), com altres municipis de l’entorn del Montsant, per declarar-lo Zona de Especial Protecció de Qualitat Ambiental – ZEPQA- en l’àmbit lumínic, que està tramitant la Direcció General de Qualitat ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat.

La Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, té com a objectiu, entre d’altres, mantenir al màxim possible les condicions naturals de les hores nocturnes, en benefici de la fauna, de la flora i dels ecosistemes en general.

Aquest acord es sotmetrà a informació pública perquè qui ho desitgi pugui presentar al·legacions i reclamacions.
Info General 11-Marzo-2021 09:05