l'Albiol Informa
L’Ajuntament de l’Albiol informa que per tal d’explicar el projecte del Banc de Terres del Baix Camp als veïns i veïnes del municipi, un tècnic del Consell Comarcal es desplaçarà a les oficines municipals de les Masies Catalanes durant el mes d'abril. Tots els divendres de 9,30 h a 14 h i de 16 h a 18,30 hores a les dependències municipals de les Masies Catalanes (C/ Drago, 15). Per assistir, cal demanar cita prèvia al telèfon 977846160 de l’Ajuntament de l'Albiol.


El servei del Banc de Terres, que presta gratuïtament el Consell Comarcal del Baix Camp des del 2017, té com a objectiu aturar la pèrdua de superfície agrària utilitzada, que a la comarca s'ha vist reduïda a la meitat en els darrers 40 anys, i ajudar a l'assentament i consolidació deis projectes d'agricultura i ramaderia tant els professionals com els que estan en vies de professionalització.


En aquells casos en què la finca estigui ubicada en una zona prioritària per a la recuperació de l'activitat agrària es probable que els propietaris rebin una trucada des de l'Ajuntament de l’Albiol, en presencia del tècnic del Banc de Terres, per ajudar a resoldre els dubtes que pugui plantejar la possibilitat de recuperar les seves terres per a usos agraris.


Els tipus de contracte a l'ús es poden consultar a la secció de documentació dins de l’espai dedicat al Banc de Terres del web www.campviu.cat. Els més habituals són la cessió o l'arrendament a canvi de millores (en cas de que l'explotació estigui en situació d’abandonament) i l'arrendament a canvi de renta o producte (en cas de que l'explotació estigui en funcionament). També té molta demanda la masoveria, en el cas de que la terra compti amb un habitatge en bon estat o per a reconstruir i l'arrendament en opció de compra quan hi ha voluntat de desprendre's de la propietat.


Archivos adjuntos:
Info General 24-Marzo-2021 20:30