l'Albiol Informa

El Fòrum d’administracions locals pel Parc natural de les Muntanyes de Prades, del qual l’Ajuntament de l’Albiol forma part, conjuntament amb altres consistoris i els consells comarcals corresponents, ha reclamat la necessitat de declarar l’entorn de les Muntanyes de Prades com a Parc Natural.

En el manifest presentat es recorda que el conjunt orogràfic de les Muntanyes de Prades és un espai natural de primer ordre a Catalunya de gran interès biogeogràfic, amb valors excepcionals de biodiversitat i paisatges, acompanyats de múltiples elements del Patrimoni cultural material i immaterial. 

És evident la importància creixent dels parcs naturals per fer front a les crisis climàtica i de pèrdua de biodiversitat i per la revitalització socioeconòmica del món rural a les zones de muntanya.

Per aquesta raó, des del Fòrum d’administracions locals pel Parc Natural de les Muntanyes de Prades es demana:

● Al govern de la Generalitat la priorització d’aquest projecte en les polítiques i línies de treball de la Planificació d’espais protegits del Departament de Territori i Sostenibilitat.

● L’establiment d’un calendari i l’inici sense dilació d’un procés d’informació i participació dels responsables de la planificació dels espais protegits de la Generalitat de Catalunya, per actualitzar el projecte i amb la implicació de la població i les entitats locals, assolir el màxim consens.

La reivindicació del Parc natural de les Muntanyes de Prades es remunta a l’any 1976.
Info General 12-Abril-2021 09:35