l'Albiol Informa

L’Ajuntament de l’Albiol recorda la importància de dur a terme la recollida selectiva de la fracció orgànica, ja que és una de les fraccions més importants dels residus que generem (aproximadament el 50 %) i també la fracció que més pesa.


La fracció orgànica és el tipus de residu fonamentalment constituït per restes de menjar i vegetals de poc volum que es poden recollir selectivament -segregar per fer possible el seu reciclatge i la fabricació de nous productes- i que són susceptibles de degradar-se biològicament.

El producte que s'obté del seu tractament té un ús principal: fertilitzant aplicat a l'agricultura, encara que, abans d'arribar a obtenir aquest compost, la matèria orgànica recollida selectivament també es pot aprofitar energèticament, de manera que un procés portat a terme per microorganismes produeixi biogàs, que s'utilitza per generar electricitat.
Info General 07-Junio-2021 11:30