l'Albiol Informa

Atesa l’onada de calor que estem vivint aquests dies i atès que en el municipi de l’Albiol, tot i no estar en el Mapa del Pla Alfa al nivell 3, existeix un risc d’incendi elevat, ja que es tracta d’un municipi amb molt de bosc, que està molt sec, i que els conreus també són de secà es considera necessari protegir el medi natural de qualsevol risc d’incendi.


Per aquesta raó, l’Ajuntament de l’Albiol acorda prohibir la circulació de persones i vehicles als camins de titularitat municipal del terme de l’Albiol

Queden exceptuats d'aquesta restricció:

▪️Les persones i vehicles vinculades a la zona.

▪️La circulació per causa de força major o altra situació de necessitat justificada.

La vigència d’aquestes restriccions finalitza a les 00 h del dia 17 d'agost de 2021, coincident amb el fi la vigència de la resolució INT/2641/2021, d’11 d’agost, per la qual s’estableixen restriccions atesa l’activació simultània del Pla de Protecció Civil (PROCICAT) i del Ple especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT), així com del Pla Alfa en nivell 3 en determinats municipis.

Es recorda que està totalment prohibit fer foc en zones forestals i el seu entorn.

En cas de veure indicis de fum o foc aviseu immediatament al 112.


Archivos adjuntos:
Info General 14-Agosto-2021 12:43