A Mezquita Informa
PUBLICADO NO BOP Nº 266 DO 20 DE NOVEMBRO DO 2023 O ANUNCIO DE CONVOCATORIA DA SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL PARA AUXILIAR AXUDA A DOMILICIO, ÁBRESE O PRAZO PARA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DENDE O 21  ATA O 23 DE NOVEMBRO AS 14:00h.
LÉMBRASE QUE É PRECISO PRESENTAR VIDA LABORAL, CONTRATOS, CURSOS DE FORMACIÓN, ETC....
Emprego 20-Noviembre-2023 19:20