A Mezquita Informa
PUBLICADO NO BOP Nº 30 DO 9 DE FEBREIRO DO 2024 O ANUNCIO DE CONVOCATORIA DA SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL PARA AUXILIAR AXUDA A DOMILICIO, ÁBRESE O PRAZO PARA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES  ATA O 13 DE FEBREIRO AS 14:00h.
LÉMBRASE QUE É PRECISO PRESENTAR VIDA LABORAL, CONTRATOS, CURSOS DE FORMACIÓN, ETC....
Emprego 09-Febrero-2024 14:27