A Mezquita Informa
Co fin de informar ós veciños e veciñas e reduci-la mobilidade da poboación na loita contra o COVID-19, adxúntase de seguido o enlace onde se describen as ACTIVIDADES ESENCIAIS, publicadas no BOE nº 87 do 29 de marzo 2020 (Real Decreto-Lei 10/2020 de 29 de marzo 2020) https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
Información Xeral 30-Marzo-2020 13:21