A Mezquita Informa
Resumo da Orde SND/422/2020, do 19 de maio, pola que se regulan as condicións para o uso obrigatorio de máscara durante a situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?lang=gl&id=BOE-A-2020-5142

Archivos adjuntos:
SANIDADE 21-Mayo-2020 10:15