A Mezquita Informa
O SERGAS PON A DISPOSICIÓN DOS MAIORES DE 80 ANOS O TELÉFONO 981 569 540, SÓAMENTE EN CASO DE QUE NON FORAN CITADOS PARA A VACINACIÓN E OS SEUS DATOS DA TARXETA SANITARIA NON ESTEAN ACTUALIZADOS
SANIDADE 03-Marzo-2021 09:23