A Mezquita Informa
Tódolos veciños/as interesados/as en asistir á Charla sobre o Terreo da solta do parasitoide Torymus Sinensis contra a avispiña do castiñeiro nun punto do pobo de Chaguazoso, deberán estar na Praza de Chaguazoso mañá 25 de maio ás 11,00 h.
O Xefe do Servizo Xeral de Sanidade Vexetal da Xunta de Galicia fará a solta do parasitoide e dará unha charla sobre o Plan de seguimento da afección da avispiña do castiñeiro.Información Xeral 24-Mayo-2021 14:24