A Mezquita Informa
obxectivo destas actividades é achegar a poboación do medio rural cómo lle afecta a normativa vixente en materia de montes e prevención de incendios forestais, centrándonos nos procedementos máis habituais que a maioría dos/as habitantes de aldeas e pobos van a necesitar nalgún momento.
Así, no programa inclúense, entre outros, os seguintes temas:
- obrigas de xestión da biomasa para prevención de incendios
- usos do lume e permisos de queima
- actividades en terreos queimados
- repoboacións forestais
- aproveitamentos de madeira
- cambios de actividade


INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN:    988386706  / 616480069

montes.medio-rural.ourense@xunta.gal

maria.jose.alberte.rivera@xunta.gal
Archivos adjuntos:
Formación 09-Noviembre-2021 11:05