A Mezquita Informa
BENEFICIARIOS: Persoas físicas con baixo nivel de ingresos e patrimonio, que durante o exercicio 2022 realizaran unha actividade por conta propia ou por conta allea para a que estean dadas de alta na Seguridade correspondente.
• Persoas en Réxime social ou mutual, ou ter sido beneficiarios da prestación ou subsidio por desemprego, sempre que no ano 2022 percibisen ingresos íntegros inferiores a 27.000,00 euros anuais, e tivesen un patrimonio inferior a 75.000,00 euros anuais a 31 de decembro de 2022.
LUGAR E PRAZO DE PRESENTACION: A solicitude presentarase na Sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria, ata o día 31 de marzo de 2023.

Para calquera dúbida poden acudir a oficina de Servizos Sociais do Concello en horario de 9:00 a 14:30 horas.
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/GC61.shtml
Archivos adjuntos:
Información Xeral 20-Febrero-2023 18:06