Canet d'En Berenguer Informa
CENS DE CADAFALS 2018
FESTES PATRONALS VERGE CONTRA LES FEBRES
fins el dia 20 d’agost tots els socis de l’Associació Clavaris de les Festes de Canet que vullguen muntar cadafals en setembre, han d’omplir la fitxa d’inscripció de cadafals i entregar-la a l’ajuntament.
Tots els cadafals deuran complir la normativa establida pel govern valencià i en cap cas, podran excedir de les següents mesures: 2,40 x 2,40 metres.
Els Clavaris Informen:
LA REUNIÓ:
La reunió informativa, serà el dia 20 d´agost a les 20:00h al saló d´actes de l´ajuntament.
Assistència obligatòria per a pagar el transport i muntatge de la plaça, el propietari del cadafal que no vinga haurà de delegar en altra persona o parlar amb algun clavari per pagar el tramit.