Canet d'En Berenguer Informa
La regidoria de festes recorda: DECRET 31/2015, de 6 de març, del Consell
1. En un festeig de bous al carrer:
a) No es permetrà la participació de menors de 16 anys, que, únicament, podran acudir com a espectadors.
b) No es permetrà la participació de persones que mostren falta de condicions físiques o psíquiques per a intervindre en el festeig. Sinclourà en este supòsit la falta manifesta o la disminució de les dites condicions motivada per la ingestió de begudes alcohòliques o substàncies tòxiques.
c) Es respectarà la integritat física dels animals, prohibint-se la crueltat i el maltractament de les caps, lús de pals, garrots, rostes, llançament dobjectes i coets contra estes, així com qualsevol altra pràctica que supose tortura per als mateixos.
2. Els organitzadors podran sol·licitar lauxili del director del festeig quan es produïsca resistència al compliment del que disposa lapartat anterior