Ourol Informa
ANUNCIO DON JOSÉ LUIS PAJÓN CAMBA, ALCALDE PRESIDENTE DO CONCELLO DE OUROL, PROVINCIA DE LUGO FAI SABER EXPOSICIÓN AO PÚBLICO DE LISTAS DE CANDIDATOS A XURADO Con motivo do SORTEO de CANDIDATOS DO TRIBUNAL DO XURADO durante o BIENIO 2019-2020 que se celebrará o vindeiro 28 DE SETEMBRO DE 2018, o Concello mantén o servizo de consulta das listas a candidatos a Xurado entre os días 13 e 21 de setembro. Expóñense ao público nas oficinas municipais para a súa consulta polos interesados, aos efectos da presentación de reclamacións. Para levar a cabo a correcta consulta o interesado débese identificar mediante o seu DNI, pasaporte, ou permiso de conducir. O que se pon en coñecemento de todos os veciños en xeral. Ourol, 12 de setembro de 2018 O Alcalde – Presidente

Archivos adjuntos:
Info General 12-Septiembre-2018 09:22