Ourol Informa
Prazo de solicitude: desde o 4 de abril ata o 3 de maio de 2019, incluídos. Persoas destinatarias: As persoas que teñan recoñecida unha discapacidade, cun grao igual ou superior ao 33%, e unha idade comprendida entre os 11 e os 40 anos. Prezo xeral: 125 € | Prezo con Título de familia numerosa (-50%): 62,5€ | Prezo con Carné xove (-25%): 93,75€
Info General 04-Abril-2019 09:20