Ourol Informa
A deputación de Lugo, en colaboración do Colexio Oficial de Graduados Sociais de Lugo, presta un servizo profesional de orientación socio-laboral, gratuito, dirixido aos colectivos máis desfavorecidos e/ou con dificultades económicas. Inclúe asesoramento e información sobre as seguintes materias: Prestacións, pensións, conflictos laborais, prestacións da seguridade social, prestacións por desemprego, contratación, reclamacións salarais, dereitos e deberes na relación laboral, relacións laborais de estranxeiros en España... Para solicitar unha cita de asesoramento sobre calquera destas materias debe poñerse en contacto co departamento de servizos sociais.

Archivos adjuntos:
Servicios Sociales 08-Abril-2019 10:47