Ourol Informa
O Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) vai a abrir próximamente o prazo para a solicitude de subvencións para o ano 2020 para proxectos de biomasa destinados a particulares BENEFICIARIOS: d) Persoas físicas propietarias de calquera dereito sobre un inmoble residencial e) Comunidades ou Mancomunidades de veciños. f) Agrupacións de persoas físicas, privadas sen personalidade. CONCEPTOS SUBVENCIONABLES: a) O custo do equipamento térmico e os seus accesorios principais (sistema de regulación e control, sistemas de limpeza, depuración de fumes, extracción de cinzas. b) Resto de accesorios da instalación para o correcto funcionamento de sistema. c) O custo do sistema de almacenamento do combustible. d) O custo do sistema de alimentación do combustible. e) O custo de montaxe e conexión. f) IVE, cando non sexa recuperable conforme a lexislación nacional sobre IVE. PRAZO SOLICITUDE BENEFICIARIOS: As entidades colaboradoras adheridas serán as encargadas de tramitar o procedemento (presentar a solicitude e presentar a documentación xustificativa da actuación) só se admite a tramitación electrónica. • Inicio solicitude: 14 de febreiro de 2020. • Fin solicitude: 16 de marzo de 2020 (incluido). CONTÍA MÁXIMA DAS AXUDAS: A intensidade máxima da axuda será do 50 % A contía máxima da axuda por proxecto será de 60.000 € INFORMACIÓN: INEGA. DOG do 23 de xaneiro de 2020. Cita previa: 981-541500 Para máis información poden acudir ao Concello de Ourol a través do Axente de Emprego e Desenvolvemento Local, en horario de 9:00 a 14:00 horas ou ben chamar ao teléfono 982-559109.
Emprego 04-Febrero-2020 10:23