Ourol Informa
O Concello de Ourol concedo axudas destinadas a sufragar gastos de desprazamentos dos alumnos do Concello que estudan fora do termo municipal, durante o curso escolar 2019-2020. Para acceder a estas axudas os alumnos deben: - Estar empadroados no Concello de Ourol - Figurar matriculados no curso 2019-2020 - Terse presentado alomenos a un 50% das materias correspondentes ao curso 2019-20 A presentación de solicitudes, para acceder a estas axudas, farase no Concello de Ourol, e o prazo para a súa presentación será ata o 5 de agosto de 2020.

Archivos adjuntos:
Info General 21-Julio-2020 12:47