Ourol Informa
AMPLIACIÓN DE CRÉDITO para as AXUDAS URXENTES DE TIPO SOCIAL PARA EVITAR OS CORTES DE SUMINISTRO ELÉCTRICO ÓS CONSUMIDORES VULNERABLES SEVEROS EN RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL. REQUISITOS: - Residir na C.A. de Galicia - Ser titular do contrato de suministro eléctrico - Ter contratada a tarifa de último recurso coa aplicación do bono social de consumidor vulnerable severo (desconto do 40%) - Estar en risco de exclusión social PRAZO DE PRESENTACIÓN: Ata o 30 de novembro GASTOS SUBVENCIONABLES: 50% do importe das facturas que estén pendentes de pago e emitidas entre os 2 meses anteriores á data da solicitude e o 30 de novembro de 2020
Servicios Sociales 20-Octubre-2020 14:24