Ourol Informa

DESTINATARIOS

Todas as persoas interesadas,  maiores de 16 anos.

MODALIDADE

Cursos presenciais: celga 3 e celga 4.

Cursos en liña: Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4

REQUISITOS PARA OS CURSOS EN LIÑA

Disponer dun equipo informático que cumpra cos seguintes requisitos técnicos:

-          Ordenador con conexión a Internet.

-          Conta de correo electrónico.

-          Micrófono ou calquera medio alternativo que permita gravación de voz.

-          Recomendase navegador web última versión de Firefox.

PRAZO DE SOLICITUDE

Ata o 18 de febreiro. As solicitudes faranse principalmente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal

INFORMACIÓN

Doga nº 22, do mércores 3 de febreiro de 2021.

No teléfono 982 55 90 19 (Casa da Cultura de Ourol)

Biblioteca 03-Febrero-2021 09:50