Ourol Informa
Trátase dun servizo gratuito prestado polo Colexio de Graduados Sociais de Lugo en colaboración coa Deputación provincial de Lugo, para aquelas persoas que presenten dificultades económicas e que precisen de información e asesoramenteo en deeterminados temas:
- ERTES
- Asesorametno en convenios colectivos
- En contratod de traballo
- Prestacións e subsidios por desemprego
- Procedementos de afiliación, cotización ou aprazamentos ante a Seguridade Social
- Conflictos colectivos, folgas
- Accidentes de traballo
- Asesoramento fiscal e tributario. Confección de impostos
- Tramitación de subvencións
- Asesoramento de autónomos
- Estranxeiría: Solicitude de permisos de traballo, residencia e nacionalidade
- Mediación
- Xubilación
- Incapacidade
- Viuvedade
- Orfandade
- Favor de familiares
PARA MÁIS INFORMACIÓN OU SOLICITUDE DE CONSULTA: Departamento de Servizos Sociais do Concello (982559109 / 677489457)
Archivos adjuntos:
Servicios Sociales 29-Septiembre-2021 10:57