Ourol Informa
AXUDAS ECONÓMICAS ÁS FAMILIAS CON PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA OU CON DISCAPACIDADE A TRAVÉS DE PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR PARA PERSOAS COIADORAS
MODALIDADE DE RESPIRO NO FOGAR (para a contratación de persoal legalmente acreditado ou de servizos de axuda no fogar contratados con entidades autorizadas durante os períodos de descanso do coidador ou para cubrir necesidades puntuais derivadas da conciliación das obrigas laborais e persoais ou enfermidade ou accidente da persoa coidadora
MODALIDADE DE RESPIRO EN RESIDENCIA (para cubir o custo das estancia temporal en centro residencial durante os períodos de descanso do coidador ou para cubrir necesidades puntuais derivadas da conciliación das obrigas laborais e persoais ou enfermidade ou accidente da persoa coidadora)
PRAZO DE PRESENTACIÓN: Ata o 30 de outubro de 2022Archivos adjuntos:
Servicios Sociales 07-Febrero-2022 12:55