Ourol Informa
Este ano adiantase o período de solicitudes para as becas do curso 2022 /2023. Aínda que non esté aberto o período de matrícula dos estudos que che interesan, debes solicitar a beca dentro deste prazo.

Beneficiarios: estudantes que no curso académico 2022-2023 que cursen ensinanzas postobligatorias con validez no territorio nacional.
Prazo de solicitude: DO 30 DE MARZO AO 12 DE MAIO
Información:
- Na Casa da Cultura do Concello de Ourol ou no teléfono 982 55 90 19.
- BOE do 12 de marzo de 2022, nº 61.
Solicitud
- Todo o proceso de solicitude da beca realizase a través da sede electrónica do Ministerio de Educación e Formación Profesional .
https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp...

OMIX 31-Marzo-2022 08:44