Ourol Informa

Prazos para a presentación de solicitudes

  1. Para participar no proceso de adxudicación de praza:
    • 1.º Para os turnos dos meses de febreiro a agosto, ambos inclusive: ata o día 9 de xaneiro de 2023.
    • 2.º Para os turnos dos meses de setembro a decembro: ata o día 15 de maio de 2023.
  2. Para a súa inclusión na Lista de agarda de prazas, para cubrir as prazas que vaian quedando vacantes por renuncias u outras circunstancias:
    • 1.º Para os turnos dos meses de febreiro a agosto, ambos inclusive: ata o día 14 de maio de 2023.
    • 2.º Para os turnos dos meses de setembro a decembro: ata o día 15 de novembro de 2023.

Estancias e tratamentos

Hai turnos de prazas de 12 días (11 pernoctaciones) e turnos de prazas de 10 días (9 pernoctaciones) cada un, en réxime de pensión completa.

Para máis información e solicitudes poden dirixirse ó departamento de servizos sociais do Concello de Ourol (982559109/677489457)

Servicios Sociales 07-Diciembre-2022 09:03