Ourol Informa
Desde o Concello de Ourol informase que despois de levar a cabo a reparación dos desperfectos que se produciron, debido as circunstancias meteorolóxicas adversas no firme da estrada provincial LU-P-3806 "De Ourol a Sisto", xa se pode circular na referida estrada no tramo de A Rega (Ourol) a Sebrán (Sisto); polo que dita estrada provincial LU-P-3806 "De Ourol a Sisto" está apta para circulación de vehículos.


Info General 19-Enero-2023 12:19