Ourol Informa

Desde a Fundación Olidís, destinada ó fomento laboral das persoas con discapacidade e cun proxecto de recollida de aceite usado porta a porta, busca candidatos/-as que cumplan cos siguintes requisitos:

      -          Discapacidade  do 33% ou superior.

      -          Que podan cargar algo de peso.

      -          Preferiblemente con carné de conducir tipo B.

      -          Contrato de traballo indefinido a media xornada con posibilidade de xornada completa.

       -       Sueldo según convenio.

As persoas interesadas poden enviar o seu Currículum ó seguinte enderezo:

rrhh@olidis.es
Emprego 12-Junio-2023 13:36