Ourol Informa

A Dirección Xeral do Instituto de Maiores e Servizos Sociais (Imserso) iniciou a posta en marcha da que será a próxima tempada 2023-2024 do Programa de Turismo do Imserso.

Neste sentido, desde o xoves 29 de xuño de 2023 e ata o martes 25 de xullo de 2023 –ambos os días inclusive-, permanecerá aberto un período de presentación de NOVAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN neste Programa para a tempada 2023-2024, exclusivamente para aquelas persoas que non estean incluídas no Programa de Turismo do Imserso.

Para o enchemento e presentación destas novas solicitudes, DESDE O XOVES 29 DE XUÑO DE 2023 E NON ANTES, disponse dos seguintes medios:
 • Pola súa sinxeleza, rapidez e seguridade, recomendamos a presentación de novas solicitudes de forma telemática a través da Sede electrónica do Imserso.
 • Descargando da páxina web do Imserso ou na Sede electrónica do Imserso o modelo de solicitude de participación no Programa de Turismo para a tempada 2023-2024. Unha vez cuberto deberá remitilo por algún dos seguintes medios:
 • A través dos rexistros electrónicos e oficinas relacionados no artigo 7 da Orde SCB/926/2018, do 10 de setembro, pola que se regula o Programa de Turismo do Imserso.
 • En sobre franqueado, non por correo certificado, á dirección: Programa de Turismo do Imserso, apartado de correos 10.140, 28080 Madrid.

Nos próximos días, as persoas xa acreditadas na base de datos do Imserso para a súa participación no Programa de Turismo do Imserso recibirán nos seus domicilios as cartas de renovación incluíndo os IMPRESOS DE MODIFICACIÓN DE DATOS, con obxecto de que, se procede, comuniquen as variacións nos mesmos para participar na próxima tempada 2023-2024. Os impresos de modificación de datos conteñen a seguinte información:
 • Os datos que figuran na base de datos do Imserso: datos persoais, preferencia de destino e vinculación con outra persoa da mesma provincia.
 • Espazo para realizar as modificacións que considere oportunas.

Se os datos non variaron e se consideran correctos, non é preciso que realice ningunha actuación e NON HAI QUE REMITIR o impreso cuberto.

Se os datos non son correctos ou cambiaron, debe remitirse o impreso de solicitude cuberto. Neste caso, e no prazo comprendido entre o 29 de xuño e o 25 de xullo de 2023, ambos os incluídos, poderase efectuar o cambio polos seguintes medios:
 • A través da Sede electrónica do Imserso utilizando o número de referencia que aparece na carta que recibiu ou o sistema Cl@ve, por algún dos seguintes métodos:
 • Directamente a través desta ligazón.
 • Entrando na Sede electrónica do Imserso e unha vez dentro do apartado correspondente ao Programa de Turismo, pulsar no icona «Edición».
 • Escaneando o código QR que aparece na carta de renovación co teléfono móbil.
 • Nos rexistros electrónicos e oficinas a que se refire o artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Publicas.
 • En sobre franqueado, non por correo certificado, á dirección: PROGRAMA DE TURISMO DO IMSERSO, APARTADO DE CORREOS 10.140, 28080 MADRID.Archivos adjuntos:
Servicios Sociales 28-Junio-2023 10:36