Ourol Informa
Con motivo da seca que estamos sufrindo as reservas de auga dos abastecementos municipais de todo o Concello de Ourol están comenzando a escasear, presentandose un nivel de auga mínimo nas captacións.
Co fin de garantir o abastecemento para as necesidades básicas de persoas, animais e funcionamento de negocios
PROHÍBESE, ata novo aviso, a utilización de auga potable das traídas municipais para os usos non prioritarios como son:
- Regar xardíns
- Enchido de piscina ou similares
- Limpeza de vehículos ou espazos ao aire libre
- Calquera outro uso que non responda a necesidades básicas de persoas ou animais

Así mesmo, apelase a corresponsabiliade cidadá para facer un consumo racional e limitar no posible o consumo de auga.Archivos adjuntos:
Abastecimientos de agua 07-Agosto-2023 18:16