Ourol Informa

BENEFICIARIOS: As persoas empregadoras e as empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, incluídos os autónomos, sociedades civís e as comunidades de bens que contraten traballadores ou traballadoras por conta allea para a ocupación do ámbito das especialidades de “Traballos de carpintaría e moble” e "Atencións Sociosanitaria a persoas dependentes en institucións" impartida no obradoiro de emprego “Terras do Sor VI” para prestar servizos en centros de traballo radicados no ámbito territorial de Galicia

As contratacións terán unha duración mínima de 3 meses, a xornada completa.

Os contratos temporais incentivaranse cunha subvención fixa de 1.500 € por cada traballador/a.

PRAZO DE SOLICITUDE: Ata o 29 de agosto de 2023

INFORMACIÓN:  No Concello de Ourol a través do Axente de Emprego ou chamando ao teléfono 982-559109.

As bases están expostas na sede electrónica do concello de Ourol, podéndose consultar no enlace: https://concellodeourol.sedelectronica.es Archivos adjuntos:
Emprego 21-Agosto-2023 09:03