Ourol Informa

OBXECTO:

Axudas destinadas a financiar, no curso académico 2023/24, os gastos derivados da matrícula nun master universitario oficial ofertado polas universidades públicas do Sistema Universitario de Galicia, a persoas desempregadas con titulación universitaria.

REQUISITOS:

-          Estar en situación de desemprego na data de presentación da solicitude.

-          Ter rematados os estudos universitarios que lle dean acceso aos estudos do máster universitario con data límite do 30 de setembro de 2022.

-          Estar matriculado cu curso académico 2023/24 nun master universitario oficial ofertado pola universidades públicas do Sistema universitario de Galicia, dun mínimo de 60 créditos excluídos os créditos recoñecidos, validados ou adaptados.

-          Non estar incluídos nos casos de beneficios e exención total de matrícula.

-          Non ter gozado desta axuda en convocatorias anteriores.

CONTÍA DA AXUDA:

A contía da axuda cubrirá o importe das materias matriculadas por primeira vez, ata un máximo de 60 créditos, do master universitario oficial segundo os presos públicos establecidos no anexo do Decreto 98/2023, do 22 de xuño, polo que se fixan os presos públicos pola prestación de servizos académicos e administrativos nas universidades públicas do Sistema universitario de Galicia para o curso académico 2023/24.

Para os incluídos nos puntos 2 e 3 do anexo do decreto a contía máxima asignada será de 835,80 € para os epígrafes A) e, de 591,00 € para os dos epígrafes B).

A axuda só alcanzará para a realización dun único máster universitario.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Ata o 23 de outubro de 2023


INFORMA: Orde do 14 de setembro de 2023 da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades (DOG  nº 181 de data de 22/09/2023)

Info General 25-Septiembre-2023 10:39