Pazos de Borbén Informa
Na web oficial do concello , www.pazosdeborben.org , no apartado de descargas, tendes dispońibles os modelos de solicitude de subvenciòns para asociaciòns sen ánimo de lucro.