Pazos de Borbén Informa
Axudas da Xunta de Galicia para promoción e consolidación do emprego autónomo.
- progragma I (promoción emprego autónomo(
- programa II (contratación indefinida de persoas asalariadas por parte das persoas autónomas)

Contía desde 2.000€ ate 9.000€ (dependendo das características da persoa).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190125/AnuncioG0424-271218-0003_gl.html