Pazos de Borbén Informa
O concello de Pazos de Borbén fai pública a ordenanza para o impulso social da lingua galega
no concello . Podes consultar o contido íntegro na ligazón!

https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2019/03/05/2019009052