Pazos de Borbén Informa
Axudas da Xunta de Galicia para promoción e consolidación do emprego autónomo. - progragma I (promoción emprego autónomo( - programa II (contratación indefinida de persoas asalariadas por parte das persoas autónomas) Contía desde 2.000€ ate 9.000€ (dependendo das características da persoa). https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190125/AnuncioG0424-271218-0003_gl.html
Emprego 05-Febrero-2019 14:03