Pazos de Borbén Informa
O uso da mascarilla será obrigatorio tanto ao aire libre como en espazos pechados, aínda que se cumpra a distancia de seguridade de 1,5 metros. Exencións: - Persoas con problemas respiratorias. - Persoas convivintes, tanto en espazos pechados coma abertos. - Nas praias e piscinas, durante o baño ou cando se permaneza sen desprazarse. O resto do tempo é obrigatoria. - Nos establecementos de hostalaría, no momento de consumir. - No caso de exercicio ao aire libre, sempre que sexa individual e non haxa persoas non convivintes.
Info Xeral 20-Julio-2020 20:27