Pazos de Borbén Informa
Novidades tra-la publicación da Orde de 4.11.2020 e Decreto 179/2020, da Xunta de Galicia (DOG 4.11.2020) Efectos dende as 00h. do día 5
Non inclúe as limitacións de outros Concellos afectados polos confinamentos perimetrais. Peche de festas, verbenas, e otros eventos populares, así como atraccións de feiras. Velorios e enterros: max.25 persoas ao aire libre – 10 espazos pechados. Participación comitiva: 25 persoas Celebracions con motivo de cerimonias: max. 100 p. aire libre – 50 p. espazos pechados. Locais comerciais/servizos profesionais: 50% aforo total. Acceso preferente maiores de 75 anos. Mercados ao aire libre: 50% postos autorizados. Posibilidade de aumentar a superficie ou habilitar novos días para compensar Academias, autoescolas, centros privados de ensino non regrado: 50% aforo máximo de ser presencial. Hostalaría e restauración: 50% aforo en interior local. Consumo so en mesa. Prohibido consumo na barra. Terrazas ao 75%. Peche 01:00 h (ata que finalice o toque de queda = 23:00 h) Albergues: 50% do aforo Bibliotecas, arquivos, museos, salas exposición: 50% aforo para actividades 
presenciais. Cines, teatros, auditorios: 50% do aforo e público sentado. En calquera caso, 
max.60 p. en lugares pechados e 150 p. en lugares abertos. Con autorización DX 
Saude Publica: max.100 p. lugares pechados e 300 p. ao aire libre. Centros de lecer infantil: 50% da capacidade. Actividades e instalacións deportivas: Actividade non federada = individual ou 
colectiva sen contacto físico. Max.6 persoas. Instalacións deportivas = max. 6 
persoas e 50% aforo. Eventos deportivos: 50% aforo público sentado. Max.60 p. lugares pechados – 
150 p. aire libre. Con autorización DX Saude Publica: max.100 p. lugares 
pechados e 300 p. ao aire libre. Praias: 1 usuario cada 4m2 Piscinas: 50% aforo. Max.100 persoas. Límite 6 persoas x grupo, excepto 
conviventes. Centros de información, casetas, puntos de información: 50% aforo. Actividades de tempo libre dirixidas a poboación infantil: Ao aire libre. Max.100 participantes. En espazos pechados: 50% aforo. Uso de espazos públicos (centros cívicos/sociais): 50% capacidade. Max.6 persoas /grupo. Parques e zonas deportivas de uso púbico ao aire libre: 1 persoa cada 4m2 Transportes: Servicios colectivos = non se ocuparan asentos contiguos salvo 
unidades familiares; Transporte escolar = a totalidade dos asentos. Reunións: max.6 persoas. Non aplicable actividades laboráis, institucionais, empresariais, profesionais, sindicais, administrativas, universidades, centros educativos, de formación e ocupacionais, e deporte federado.

Archivos adjuntos:
Info Xeral 05-Noviembre-2020 20:16