Pazos de Borbén Informa
Obxecto: Creación de superficies forestais en terras non agrícolas.
Liñas de axudas:
- Axudas á primeira forestación de terras non agrícolas con especies do anexo I da orde (coníferas)
- Axudas á primeira forestación de terras non agrícolas con especies do anexo II da orde (frondosas)
Beneficiarios:
- Persoas físicas e xurídicas que sexan titulares de terreos obxecto da axuda.
- Sociedades de fomento forestas (sofor), propietarios particulares de forma individual, asociacións de propietarios particulares formalmente constituídas e inscritas no Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia, as cooperativas agrarias, os proindivisos, os montes de varas, abertas, de voces, de vocerío e fabeo, as comunidades de montes veciñais en man común, cumpran as condicións da orde.
Archivo adjunto: http://www.bandomovil.com/archivos/pazosdeborben/040518082613_bandoooo.jpg