Pazos de Borbén Informa
Ponse en coñecemento dos veciños que desexen realizar unha fogueira e/ou sardiñada na súa residencia deberán presentar cumprimentado o modelo de COMUNICACIÓN PREVIA DE FOGUEIRA DE SAN XOÁN EN TERREOS PRIVADOS á súa disposición no Concello ata as 14 horas do día 21 de xuño, sinalando o nome, enderezo, teléfono e fotocopia do DNI do responsable, así como todos os datos que constan no modelo de comunicación de fogueiras. As persoas responsables teñen que ser maiores de idade.
A presentación da comunicación previa desta actividade supón o coñecemento, aceptación e cumprimento das normas que o modelo inclúe, sendo suficiente este trámite para realizar o evento.


Archivos adjuntos:
Info Xeral 03-Junio-2022 10:35