Pazos de Borbén Informa
✏️ AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR 2022/2023 DO CONCELLO DE PAZOS DE BORBÉN
📆 Prazo de presentación ata o 18/09/2022

Xunto coa solicitude as persoas interesadas deberán presentar os seguintes documentos:
- DNI do solicitante.
- Fotocopia do libro de familia.
- Certificado de número de conta bancaria.
- No caso de separación ou divorcio, copia da sentenza e do convenio regulador, así como xustificantes bancarios das aportacións por alimentos e/ou compensatorias ou no seu defecto, denuncia por incumprimento da sentenza.
- No caso de que as/os menores estean en situación de acollemento por resolución administrativa ou auto xudicial, deberase acreditar mediante copia do certificado do organismo competente e, se é o caso, a contía da remuneración.
- Documentación que xustifique os ingresos do ano 2021 de todos os membros da unidade familiar:
- Declaración da renda.
- Número de conta bancaria.


Archivos adjuntos:
Info Xeral 22-Agosto-2022 23:30